برای جزئیات معانیه حقیقیه کلیدواژه های قرآن به این کانال تلگرام ملحق شوید

   اسلام دین سلامتی نه بردگی

کتابی از محمد بابائی

دین دستورات و قوانینی است از سوی خداوند و پیامبران فرستادگان خدا هستند برای رساندن این قوانین به مردم تا راه و روش زندگی فردی و اجتماعی را به آنها بیاموزند.

عقل حکم می کند که خداوند قوانین خود را به زبان مردم و به شکلی ساده، روان و قابل فهم بیان کند و لااقل نباید معماگونه و گیج کننده باشد. این “بایدها و نبایدها” نباید به شکلی باشند که حتی هوشمندترین افراد هم در فهم آن دچار مشکل شوند.

 دانلود کتاب