برای جزئیات معانیه حقیقیه کلیدواژه های قرآن به این کانال تلگرام ملحق شوید

آموزش انرژی درمانی و هاله بینی

(نویسنده محمد بابایی)

از دیدگاه وناکی، ذهن انسان مشابه میدانی از انرژenergy healing and aura sightی است که این توانایی را دارد که روی جسم تأثیر بگذارد. بر اساس این باور، شکل ظاهری یک فرد، نیازها و توناییهایش بر اساس این میدان تعیین می شوند که می‌توان آن را به قالبی تشبیه کرد که موجب تشکیل شکل نهایی بدن می شود. در حالت کلی‌، بیماری زمانی‌ اتفاق می‌افتد که این میدان ضعیف می شود. با انجام  تمرینات وناکی، ما میتونیم این میدان را در بدن خود به حد نهایی خود احیا کنیم تا با القا کردن این انرژی در افراد دیگر، به وجود آنها طراوت و سلامتی‌ ببخشیم و موجب سلامتی‌، شادی و سرحالی آنان بشویم

خرید کتاب

 نسخه چاپی آموزش انرژی درمانی و هاله بینی

 نسخه pdf  آموزش انرژی درمانی و هاله بینی